Eesti Rahva Erakond

KÕIKUMATUS USUS JA VANKUMATUS TAHTES

See on Eesti Rahva Erakond ehk meie kõigi erakond, kes soovivad oma kodumaa paremasse käekäiku panustada. Tänases kriitilises olukorras ei ole enam ruumi loota, et küll keegi teine midagi meie heaks teeb, sest elu on näidanud kuidas abistamine võib osutuda hoopis strateegiliseks sammuks meie ära kasutamise eesmärgil. Meil endal tuleb seljad sirgu ajada ja välja öelda, et meie pole toimuvaga rahul ning asuda muutuste nimel tegutsema!

Jaan Tõnisson

ERE asutati 1905. aastal, nime all Eesti Rahvameelne Eduerakond, pärast 1905. aasta revolutsioonisündmusi Eesti esimese poliitilise erakonnana. Erakond toetas algselt Venemaa Konstitutsiooniliste Demokraatide Partei ideid parlamentaarsest– konstitutsioonilisest monarhiast Venemaal, täiendades seda nõudmistega Eestile piiratud autonoomiaõiguste andmise kohta analoogselt Soome Suurvürstiriigi ja Poolaga ning eestlastele baltisakslaste ja venelastega võrdsete õiguste saavutamine rahumeelsel ja demokraatlikul teel. Erakonna peamine ideoloog oli Jaan Tõnisson.